Curso: A influencia de Grecia e Roma na cultura occidental

 

[PROGRAMA PROVISIONAL] 

Organizado por María José Martín Velasco e Xose Antonio López Silva

13.02/10.03/2014. Facultade de Filoloxía - Campus Norte - USC 16:00-19:00

 


Luns 3 de febreiro - Elena Gallego «O mito dá translatio, inspiración dunha saga fantástica: Dragal»

 

Xoves 13 de febreiro - Xoán Bernárdez Vilar «A novela histórica de ámbito grecolatino na literatura galega»

 

Xoves 20 de febreiro - Manuel Gago «Gallaecia perromana e romana. O patrimonio material e inmaterial»

 

Luns 24 de febreiro - Ricardo Moreno Castillo «Grecia na educación de hoxe»

 

Xoves 27 de febreiro - Víctor Freixanes «A colección Clásicos en Galego. Historia, posibilidades e perspectivas de futuro na edición dous autores grecolatinos en lingua galega»

 

Xoves 6 de marzo - Felipe Arias «A romanización do medio rural na Gallaecia: ou paradigma do Castro de Viladonga»

 

Luns 10 de marzo - Fátima Díez Platas «Otra vez Santa Eulalia de Bóveda: novedades y propuestas para la interpretación de un programa iconográfico»